Neddrosling af SUFOI’s Fotoafdeling

2005 startede Ole Henningsen gradvist op med registrering og en detaljeret undersøgelse af flest mulige nye danske fotosager og fik efterhånden også overdraget størstedelen af fotoafdelingens ældre arkivmaterialer.

Baggrunden for igen at tage undersøgelse og efterforskning af specielt danske ufofotos op igen, var for Ole Henningsen hans fascination af ufooptagelser og det detektivarbejde, der så at sige ligger i at finde forklaringen på optagelserne og senere kunne oplyse observatør, fotograf og andre interesserede om, hvad der i virkeligheden er observeret og fotograferet – dvs. om selve årsagen til ufooplevelsen. Og som Ole Henningsen pointerede, så kunne man muligvis med et ægte dvs. gennemundersøgt foto i hånden måske underbygge og dokumentere det uidentificerede og ukendte i en observatørs ufooplevelse – altså hvis der overhovedet var noget ukendt. Men under alle omstændigheder havde man noget ekstra – så at sige fysisk – at forholde sig til udover observatørens skriftlige beretning.

Mere end 10 års intense undersøgelser af 750 registrerede nyere danske ufooptagelser har i høj grad understøttet observatører i, at der bestemt var noget – for dem helt usædvanligt – at se på himlen. Men materialet viser samtidig med al ønskelig tydelighed, at disse fra starten uidentificerede fænomener havde en absolut naturlig eller teknisk forklaring. Så noget uidentificeret eller ukendt i materialet har undersøgelsesarbejdet ikke kunnet dokumentere. Tværtimod!

Ole Henningsen ønsker nu ved årsskiftet 2018/19 at neddrosle arbejdet med nytilkomne fotosager og koncentrerer derfor denne del af sit ufoarbejde med at færdiggøre ældre ikke afsluttede sager og andre efterforskninger.

Fremover henvises fotografer til at indrapportere deres observationer og optagelser til www.ufo.dk i lighed med andre observatører. Hvis det ønskes, har de endvidere mulighed for at dele selve optagelserne med andre interesserede ved at lægge dem på Facebook under Skandinavisk UFO Information – Debatforumhttps://www.facebook.com/groups/112842926337/. Her kan optagelsen – sammen med fotografens beskrivelse af omstændighederne ved optagelsen – så blive debatteret af et større forum og en forklaring forhåbentlig fremkomme.

KILDE: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2019/um19-280.php

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *