Brown Mountain, North Carolina, USA

84C43A90-CF62-4894-9E3B-6098A2B9249C_mw1024_s_n

En af de tidligste tilfælde af “mystiske lys”, der ofte er blevet rapporteret i USA, blev dokumenteret helt tilbage i 1771, af Gerard William de Brahm, der egentlig aldrig nåede ind i North Carolina som først annonceret, men kun i South Carolina. Problemet med denne fortælling, der faktisk kun referer til “lysende dampe”, der altså ikke har nogen lighed med Brown Mountain lysene ved Blue Ridge i det vestlige North Carolina. Det var den senere sag fra den 23. eller 24. september, 1913, da nogle fiskere fra Morganton Fishing Club påstod at have set “mystiske lys lige over horisonten hver aften“, ved Rattlesnake Knob, som anses for at være den første egentlige observation i Charlotte Daily Observer. Et vidne fortalte, at lysene der var røde, også var cirkulære. Kort efter denne beretning, indledte D.B. Stewart, der var ansat hos United States Geological Survey en undersøgelse i området og kom frem til at vidnet havde fejlagtigt bevidnet lys fra togene, og troede det var noget mere mystisk.

En række websider rapporterer om lysene ved Brown Mountain blev observeret af de indfødte Cherokee indianere hundredevis af år siden. Ingen af siderne referer dog til en troværdig kilde, så man bør være varsom med at tro på hvad der skrives. Den eneste historie der stammer fra en mundlig overlevering, er muligvis den eneste.

I mere end 100 år har disse lys altså forbavset de lokale beboere og besøgende i forskellige egne i området, nærmere bestemt i Burke County, Linville Gorge. I Raleigh for mere end 50 år siden (før 1964), blev der spottet to orange orber der svævede kun 5 meter over jorden, og svævede forbi Steve Woods og hans far, under en jagt. Steve Woods var på dette tidspunkt kun 12 år gammel, og forbandt ikke observationen med noget uhyggeligt eller overtroisk.

John Harden, en radiovært rettede opmærksomheden mod lysene i en af hans episoder af “Tales of Tar Heelia” i 1940’erne, og udtalte at lysene ikke kun have tiltrukket opmærksomhed, men også vækket nysgerrighed mod fænomenet som helhed.

En egentlig undersøgelse påbegyndes

Flere rapporter om mystiske lys kom ind de næste mange år, og det førte til en mere videnskabelig og formel undersøgelse af sagen, for anden gang siden oktober 1913, i 1922. George R. Mansfield fra US Geological Survey, fastslog, at vidnet kun kunne have set lys fra toge, biler, ildebrande eller ordinære stationære lys i området. På dette tidspunkt i 1916 blev der sendt en ekspedition afsted, der skulle undersøge om de kunne spotte lysene. Den 11. april lykkedes det for begge hold at se et lys, det første hold så det først over Adam Mountain og nogle timer senere blev lyset observeret af det andet hold der befandt sig i den sydlige ende af Adam Mountain. Disse lys svævede horisontalt mod sydøstlig retning, ind og ud af kløfterne, langs bjergsiden omkring 3 km’s længde. Derefter drejede de omkring i nordøstlig retning ca, 1,5 km og forsvandt lige så hurtigt som da de dukkede op. En stor oversvømmelse ramte Rattlesnake Knob i 1916 efter undersøgelsen var stoppet; al elektricitet stoppede og togene kunne ikke køre i en periode efter. Adskillige broer til køretøjer blev også skyllet bort. Men lysene over Brown Mountain og vidneberetninger fortsatte. Dette medførte, at konklusionen om at lysene skulle stamme fra togene, der ikke havde adgang til området, blev delvist skrinlagt. Læs avisartiklerne her.

I takt med at der kom mere og mere elektricitet til området, kom der også flere rapporter om de mystiske lysfænomener, sent i 1880’erne. Det er ikke så let at finde beviser for hvornår præcis elektriciteten kom til Brown Mountain området. Udover det, er der heller intet usædvanligt eller unikt at bemærke om Brown Mountains geologi. Når alt kommer til alt kan disse lysfænomener med al sandsynlighed ikke forklares tilfredsstillende.

Dem, der har observeret lyset fra nord eller øst kan med sikkerhed fastslå at lysene ikke kan stamme fra lokomotivers lys. Et godt topografisk kort kan med sikkerhed vise mange veje, hvor en bils forlygter kan skabe lignende effekter mellem en observatør og Brown Mountain på sådan en måde så man opnår samme effekt ved at se det over bjerget fra Loven’s eller Blowing Rock. Herfra er der to områder der er ejet af hhv. Brown Mountain Club og Forest Service Station. Fra disse to steder stammer lys kun fra, som angivet fra vidner. Indtil videre har lysene været observeret fra Brown og Adam Mountain og andre nærliggende bjerge mod syd. Monroe Coffey og Theodore Crump, der har bygget en brandstation nær Brown Mountain Club, har brugt mange år i området uden at have set lysene.

Daniel Caton, en professor i fysik og astronomiafdelingen hos Appalachian State University, mener at der er mere i sagen end som konkluderet af US Geological Survey. Han fortalte, at han var på nippet til at give op, da der strømmede en masse observationer ind fra området omkring Linville Gorge. Disse rapporter mindede meget om lignende rapporter om kuglelyn, et af de mere mystiske naturfænomener i moderne tid, der involverer lysende sfærer, der oftes siges at bevæge sig eller hoppe rundt i luften. Du kan se hans webkamera på hans side, som stadig kører i dag – og se om du kan være heldig at se lysene:

Kamera 1
Kamera 2

Se en illustration her over Brown Mountain området, der viser hvor lysene kan observeres.

Se alle Dan Canton’s videoer her.

Denne video er filmet med night vision for National Geographics show, Paranatural. Se den komplette udsendelse her. Læs mere her.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gftfwM9_J0g]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=kSJb3QuBlTg]

I populær kultur

Lysene er inspirationskilde for bluegrass-sangen “Brown Mountain Lights“, skrevet af Scotty Wiseman, og senere sunget af The Hillmen, Kingston Trio og Country Gentlemen. Sangen blev også indspillet af Acoustic Syndicate og sunget af Yonder Mountain String Band. Udover disse bands blev sangen også indspillet og sunget af Sonny James, Roy Orbinson og Tommy Faile. Sangen handler om en bomuldsfarmer, der for vild mens han var alene på jagt, og slaven der er på en endeløs søgen efter sin herre med en lanterne i hånden – legenden fortæller, at det er dette lys man ser ved Brown Mountain.

I tv-serien “The X-Files“, i 6. sæson, episode 21, fra den 9. maj, 1999, handler “Field Trip” om en sag om forsvundne personer der blev fundet døde i nærheden af Brown Mountain.  Lysene over Brown Mountain bliver også nævnt, og Agent Fox Mulder tror på at de er ufoer.

Sagen blev yderligere debatteret i en episode af Mystery Hunters den 21. oktober, 2002, og endelig blev den filmatiseret i 2014 filmen fra 4. april, “Alien Abduction“.

KONKLUSION:

1. Sumpgas
Der findes ingen vådområder i og omkring Brown Mountain, så forklaringen om selvantændelig sumpgas er udelukket.

2. Fosfor
Det er foreslået at fænomenet er frembragt af elementet fosfor, men et problem med den teori, er at fosfor hurtigt bliver forenet med oxygen i fri tilstand, og befinder sig udelukkende bedst i bundet stabil tilstand, og kan derfor ikke være årsag til lysfænomenet.

3. Fluorescens
Nogle organismer, fx stubbe eller stammer kan optage energi i form af stråling og genudsender energien som synligt lys i deres nedbrydningsperiode. Dette lys er dog for svagt til at kunne blive set fra adskillige kilometers afstand.

4. Radiumstråler
Den afdøde F.H. Hossfield fandt angiveligt en åre fyldt med radium i nærheden af den sydvestlige del af Brown Mountain. Radium udsender en intens radioaktiv stråling af både alfa-, beta- og gammastråling, og denne stråling gør at prøver af stoffet “af sig selv” opretholder en temperatur lidt over omgivelsernes. Strålingen er desuden årsag til at stoffet udsender et svagt, blåligt lys. Man forestiller sig dermed at bjergområdet er fyldt med radium-årer, men et problem med denne teori er, at man ikke kender området, hvor åren skulle befinde sig, og dermed udelukker det en foreløbig undersøgelse, og prøven selv er forsvundet. Men selvom der skulle findes årer så store, kunne de ikke afgive nok stråling/lys som svarer til dem der er set i området. Ingen kendt form for radium kan lyse så stærkt.

5. Kemisk reaktion mellem svovlbrinte og blyoxid
Det foreslås at den kemiske reaktion mellem disse to, kan antændes ved kontakt med hinanden.  Svovlkilder kan findes på den vestlige side af Brown Mountain og blykilder på den østlige side, men muligheden for, at der skulle kunne opstå en kemisk reaktion der medfører et lysfænomen er højst usandsynligt.

6. Ulovlige blokader fra destilleri
“Moonshiners” har brugt området til at destillere ulovligt sprut, og har ifølge et påstået øjevidne har set disse personer opstiller blokader, der dækker over lyset fra ilden, når de producerer spiritus. En gang imellem rages ud i ilden, og dette skulle så medføre at dampskyer stiger til vejrs og bliver oplyst af ilden nedenunder. Det er muligt observationen kan være sand, men den kan ikke passe ind i senere vidneberetninger og stigninger i antal observationer.

7. St. Elmo’s fire
Sanktelmsild (også kaldet corpo santo) er en lysende elektrisk udladning, der kan optræde i tordenvejr omkring høje punkter som fjelde, lynafledere, mastetoppe og antenner. Fænomenet ses også som knitrende udladninger omkring højspændingsledninger i fugtigt vejr. Det blev foreslået, at lysene kunne tilskrives Sanktelmsild, men det lader til der ikke er meget til fælles mellem disse to fænomener, da Sanktelmeild opstår ud fra noget solidt, hvor imod Brown Mountain lysfænomenet opstår ud af luft langt fra solide objekter.

8. Andes lysene
Lysfænomenet over Brown Mountain sammenlignes med de lys over Andes i Chile, hvor tordenvejr næsten er et ukendt fænomen. Bjergtoppene fungerer næsten som lynafleder mellem toppen og skyerne, hvor kæmpe afladninger finder sted en gang imellem. Dette lys i Chile siges at kunne ses på en afstand af 150 km og “glimtende runde lys”, og starter med at lyse stærkt men aftager forsvinder efterhånden. Fænomenet kan bedst ses på klar himmel. I 191 blev der skrevet om rapporter fra West Virginia, i et kløfteområde, sker der det, at der eng gang imellem kommer lysglimt fra toppen af bjergene og op i himlen. Men igen – disse er helt anderledes fra Brown Mountain, da der ikke er nogen geologiske tilstande der kan medføre elektriske afladninger af nogen art.

9. Luftspejlinger
H.C. Martin fra Lenoir Topic, 19. april, 1916, foreslog, at lysfænomenet kunne være luftspejlinger, forårsaget af de forskellige temperaturer og lufttætheder, som kan reflektere klare stjerner og andre lyskilder i mørket, som man kender det fra luftspejlinger. En luftspejling er et optisk fænomen hvor lysstråler afbøjes og formidler et mere eller mindre forvrænget billede af fjerne objekter. Som i et spejl viser luftspejlingen et billede af noget, som er et andet sted. Men princippet bag er refraktion og ikke refleksion. Med denne forklaring, skulle den vekslende reflektering af overfladen frembringe lyset ud af ingenting, og derefter forsvinde igen lige så hurtigt. Muligvis kan natteluftspejlinger forklare nogle af ufoobservationerne, da fjerntliggende stærk nattebelysning (lysstærke himmellegemer) kan refrakteres af temperaturinversion. F.eks. kan urolig eller ændrende luftspejling forårsage at: et “lys” bliver til flere – eller samler sig, et “lys” ser ud til at race væk med stor hastighed – eller slukkes, tændes, et “lys” ændrer form – rund, ellipse (cigarformet)… – eller blot er uroligt (hopper eller danser), eller et “lys” skifter farve? Problemet med disse foreslag er, at de ikke stemmer overens med muligheden for luftspejlinger af nogen art.

10. Lokomotiv-lys
D.B. Sterrett fra US Geological Survey, der undersøgte lysene den 11. oktober, 1913, noterede, at lysene fra lokomotivet der kom vest fra Southern Railway, kunne ses fra Brown Mountain, og de var stærke nok til kunne ses på samme lige linje fra Loven’s sted, ca. 3 km væk. Han tjekkede togtiderne med de rapporterede tidspunkter for lysende, og konkluderede at det uden tvivl kun kunne være toglys. Protester mod denne konklusion er blevet rejst, da et lokomitivs forlygter lyser i en stråle, på samme måde som et søgelys, som uden problemer kan identificeres. Denne protest er arkiveret under “Konklusioner”.

11. Billys
Kraftige forlygter på biler har været foreslået som værende kilden til lysfænomenerne. Som med lokomotiv-forklaringen, så kom der også protester imod denne konklusion, under de samme årsager. Forlygter fra tog og biler opfører sig på samme måde. Ud af de 23 lys der blev observeret og optaget, mener man at de 11 var muligvis billygter.

Mange flere metoder blev testet, men ingen rigtige konklusioner kom nærmere ind på hvad lysfænomenet virkerlig er, hvis det ikke er nogen af ovenstående som allerede er afvist, eller med stor sandsynlighed er muligt.

For at forstår Brown Mountain mysteriet, må man prøve at forstå, at bjerget ikke egentlig er noget bjerg, da området jo ligger for foden af  Appalacherne. De højeste områder strækker sig knapt over 850 meter, og én bakke kan dårligt skelnes fra den anden. Udover det, så ser det ud til Brown Mountain selv ikke er relevant mht. observationerne, da der er tre andre udsigtsposter man kan se lysfænomenet fra. Den mest populære er Wiseman’s View, der ligger omtrent 13 km vest fra Brown Mountain. En anden kaldes Lost Cove Overlook, omkring 16 km nordvest fra bjerget. Mellem de to befinder sig Forest Service Station der er nævnt tidligere i artiklen omkring 8 km væk. Fra hver af disse udkigsposter, kan man se mod Brown Mountain, der ikke er ret meget mere end en røgfarvet plet i horisonten. Hvis man er heldig, kan man se lysene ved dette punkt. Men Brown Mountain er bestemt ikke stedet man skal gå hen for at finde kilden på lysfænomenet.

Men skulle man have lyst til at besøge nogle af disse udkigsposter, så er det bedste tidspunkt på året at se lysene, et sted mellem september til først i november.

Kilder:

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_Mountain_Lights
huffingtonpost.com
Dan Canton/brownmountainlights.org
Daniel Canton’s Youtube konto

Læs yderligere:

Skeptoid.com
Origin of the Brown Mountain Light in North Carolina
http://www.romanticasheville.com/linville_gorge.htm
http://appalachiantreks.blogspot.dk/2008/07/wisemans-view.html
http://brownmountainlights.blogspot.dk/

One thought on “Mysteriet ved Brown Mountain, North Carolina 1913”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *